Istotna zmiana dla osób samotnie wychowujących dzieci pojawiła się w ostatniej nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli tzw. ustawy 500+. Dla takich osób uzyskanie świadczenia wymagało będzie załączenia do wniosku wyroku ustalającego alimenty, ugody sądowej lub zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem.

 

Alimenty niezbędne do otrzymania 500+