Wyślij nakaz adwokatowi, który oceni możliwość zaskarżenia
Data odebrania nakazu zapłaty

Załącz plik z nakazem zapłaty oraz pozwem w formacie .pdf

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu analizy sprawy i przedstawienia oferty.