Od 2019 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) DZ.Urz. UE z 4.05.2016 r.).

Poniżej przedstawiamy link do wstępnego samodzielnego audytu RODO.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq78hYYAjbaNO33pbiDwGTmspUqZRdDEOo_4F55zYiCHn_qw/viewform?usp=sf_link

 

Ankieta nie jest profesjonalnym audytem a jedynie wstępnym budowaniem świadomości dotyczącej konieczności podjęcia działań w obszarze ochrony danych osobowych na podstawie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) i Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za spełnienie obowiązków wynikających z Rozporządzenia.