Sprawy pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami a dziećmi a także związane z opieką oraz kuratelą

  • sprawy rozwodowe
  • sprawy alimentacyjne na rzecz dzieci
  • sprawy alimentacyjne na rzecz małżonka
  • opieka i kuratela
  • sprawy majątkowe
  • spadki i testamenty