Honorarium adwokackie. Kancelaria nie posiada sztywnego cennika wynagrodzenia za swoje usługi. Każdorazowo honorarium adwokackie ustalane jest indywidualnie, w zależności od stopnia zawiłości sprawy i niezbędnego nakładu czasu pracy, na podstawie umowy zawartej z Klientem. Stosowany jest system rozliczeń ryczałtowych za prowadzenie sprawy w danej instancji bądź też za poszczególne czynności.
Nie są pobierane żadne opłaty za przedstawienie problemu przez Klienta.

Jak to działa? Umów się telefonicznie na spotkanie przedstawiając pokrótce problem, którego Twoja sprawa dotyczy.  Możesz to zrobić także przez formularz kontaktowy. Na spotkaniu, po wstępnej analizie sprawy adwokat udzieli Tobie najpierw informacji o kosztach. Będziesz wtedy mógł podjąć decyzję czy zdecydować się na poradę prawną, na pomoc w jakiejś części sprawy (np. zlecenie napisania pisma lub pozwu) czy też zdecydujesz się na pełną obsługę w Twojej sprawie. W tym ostatnim przypadku, od momentu złożenia pełnomocnictwa w sądzie czy organie, adwokat reprezentuje klienta odbierając za niego korespondencję, redagując i wysyłając na czas niezbędne pisma a także występując za Klienta w sądzie a nawet zamiast Niego (oczywiście o ile nie jest konieczna Twoja osobista obecność, np. gdy będziesz miał być przesłuchiwany).

*Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń itp. Honorarium płatne jest z góry.

Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia typu success fee, gdzie podstawowe wynagrodzenie ryczałtowe jest niższe od standardowego, ale dodatkowo przewidziana jest prowizja dla adwokata za pomyślny wynik sprawy.
Wynagrodzenie nie może być w całości uzależnione od wyniku sprawy (§50 ust. 3 Kodeksu Etyki Adwokackiej)

Porady prawne W ramach porady prawnej adwokat udziela informacji o normach prawnych, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej. Porada nie spowoduje ani podjęcia jakiejkolwiek czynności w Twoim imieniu przez adwokata, ani też sporządzenia jakiegokolwiek pisma.

Koszt udzielenia porady prawnej jest z reguły stały, jednak może zostać uzależniony jest od stopnia zawiłości sprawy i niezbędnego nakładu czasu pracy.

Opinie prawne są sporządzane na zamówienie Klienta, po przedstawieniu stanu prawnego i faktycznego, w tym także na podstawie przedłożonych przez Klienta dokumentów. Koszt sporządzenia opinii jest uzależniony od stopnia zawiłości sprawy i niezbędnego nakładu czasu pracy.

Dla firm oferujemy stałą współpracę z rozliczeniem ryczałtowym lub godzinowym albo w sytemie mieszanym.