Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym wobec podejrzanego w toku postępowania karnego, polegającym na osadzeniu podejrzanego w areszcie śledczym.

Tymczasowe aresztowanie może nastąpić jeżeli zachodzi uzasadniona obawa że oskarżony będzie się ukrywał lub próbował uciec, zwłaszcza w wypadku w którym nie da się ustalić jego tożsamości lub nie ma w kraju stałego miejsca pobytu, bądź będzie namawiał do składania fałszywych zeznań lub w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie.

Tymczasowe aresztowania może nastąpić również wyjątkowo kiedy istnieje obawa, że oskarżony, dokona kolejnego występku przeciw życiu lub bezpieczeństwu powszechnemu.

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy, bądź wymiar kary za dokonaną zbrodnie nie przekracza jednego roku pozbawienia wolności, chyba że przestępca został złapany na gorącym uczynku bądź bezpośrednio po nim.

Jeżeli stoją temu na drodze szczególne względy to należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza jeżeli życie oskarżonego zostanie przez to zagrożone bądź spowodowałoby ono ciężkie skutki dla niego i jego najbliższej rodziny.

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się jeżeli okoliczności sprawy wskazują na to że sąd orzeknie karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania bądź łagodniejszą lub okres aresztu tymczasowego przekroczy prawdopodobny wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.

Wyżej wymienione odstępstwa nie mają miejsca jeśli oskarżony ukrywa się lub w inny bezprawny sposób utrudnia postępowanie bądź nie można ustalić jego tożsamości.

Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji, warto skontaktować się z adwokatem, który indywidualnie oceni Twój przypadek.

Tymczasowe aresztowanie
Tagi: