Już 25 maja wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych zwane w skrócie RODO, przy czym będzie stosowane bezpośrednio (nie jest potrzebna żadna polska ustawa, żeby zaczęło działać). RODO wymaga od wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe osób fizycznych, aby zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa dla tych danych i podjęły odpowiednie działania celem zapewnienia legalności tego przetwarzania. Zgodnie z zasadą rozliczalności przyjętą w rozporządzeniu, firmy będą musiały wykazać, że uczyniły wszystko, co powinny były uczynić na gruncie RODO, a zatem niezbędne stanie się posiadanie – oprócz wymaganych w konkretnych sytuacjach zgód, informacji, umów lub rejestrów – także odpowiedniej dokumentacji wdrożeniowej. Nie warto zaniedbywać obowiązków wynikających z rozporządzenia, gdyż kary za niestosowanie są bardzo wysokie…

RODO