Wiele nieruchomości ma niejasny stan prawny, spowodowany różnymi czynnikami i historycznymi zaszłościami. Takiej nieruchomości nie można ani sprzedać, ani kupić, ani podarować a nawet zapisanie jej komuś w spadku może okazać się problematyczne. Żaden bank nie da także kredytu hipotecznego na taką nieruchomość.

 

Aby nieruchomość nie przysparzała o ból głowy, a w zamian za to była źródłem korzyści, najlepiej jak najszybciej zadbać o uregulowanie jej stanu prawnego. Może to w zależności od potrzeby oznaczać konieczność różnych działań, które ostatecznie jednak mają doprowadzić do tego, aby stan prawny nieruchomości był zgodny ze stanem rzeczywistym. W konsekwencji nieruchomość taka może już bez dalszych przeszkód stać się przedmiotem czynności cywilnoprawnych i wejść do obrotu.

 

Przykładami działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego nieruchomości są:

 

  • zakładanie księgi wieczystej dla nieruchomości
  • uaktualnienie księgi wieczystej nieruchomości
  • przeprowadzenie postępowań spadkowych
  • przeprowadzenie spraw o zasiedzenie
  • uregulowanie i ujawnienie służebności
  • przeprowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości (dział spadku, podział majątku wspólnego)
  • i inne

Skontaktuj się z adwokatem, który pomoże Tobie przejść przez odpowiednie procedury, tak abyś mógł już wkrótce cieszyć się swoją własną nieruchomością i o niej decydować!

Jak uregulować stan prawny nieruchomości?