Sprawy gospodarcze czyli wszelkie sprawy pomiędzy przedsiębiorcami
  • umowy spółek
  • czynności z zakresu prawa handlowego
  • umowy zobowiązaniowe pomiędzy przedsiębiorcami
  • windykacja należności
  • sprawy upadłościowe i naprawcze

Dodaj komentarz