Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym wobec podejrzanego w toku postępowania karnego, polegającym na osadzeniu podejrzanego w areszcie śledczym. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić jeżeli zachodzi uzasadniona obawa że oskarżony będzie się ukrywał lub próbował uciec, zwłaszcza w wypadku w którym nie

RODO

Już 25 maja wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych zwane w skrócie RODO, przy czym będzie stosowane bezpośrednio (nie jest potrzebna żadna polska ustawa, żeby zaczęło działać). RODO wymaga od wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe osób