Sprawy cywilne, czyli wszystkie, które mogły powstać w toku życia codziennego pomiędzy osobami fizycznymi lub pomiędzy osobami fizycznymi a prawnymi, na skutek wydarzeń zwykłych lub wyjątkowych.

  • czynności prawne
  • sprawy własnościowe
  • odszkodowania
  • umowy pomiędzy osobami fizycznymi
  • sprawy konsumenckie
  • spadki

Dodaj komentarz