Sprawy administracyjne czyli wszędzie tam, gdzie stroną przeciwną jest organ administracji np. taki jak wójt, prezydent miasta, naczelnik Urzędu Skarbowego czy też Miejski Konserwator Zabytków.

  • wnioski, pozwolenia i koncesje
  • postępowania o wydanie decyzji administracyjnych
  • skargi na orzeczeczenia oragnów administracji
  • zaświadczenia