Sprawy administracyjne czyli wszędzie tam, gdzie naprzeciw Państwa stoi organ administracji taki jak wójt, Prezydent Miasta, Naczelnik Urzędu Skarbowego czy też Miejski Konserwator Zabytków.

  • wnioski, pozwolenia i koncesje
  • postępowania o wydanie decyzji administracyjnych
  • skargi na orzeczeczenia oragnów administracji
  • zaświadczenia