Reprezentujemy Mocodawcę w toku postępowania karnego lub karno-skarbowego a także na etapie postępowania wykonawczego.

  • sprawy o wykroczenia
  • sprawy karne
  • sprawy karno-skarbowe
  • postępowanie wykonawcze