Nowa zasada ogólna daje przedsiębiorcy tylko 30 dni na udzielenie pisemnej odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta, czyli osobę nabywającą towar lub usługę bez związku z ewentualnie prowadzoną działalnością gospodarczą.

Termin ten liczony będzie od dnia otrzymania reklamacji a jego przekroczenie będzie skutkowało uznaniem, że przedsiębiorca uznał reklamację.

30 dni na odpowiedź na reklamację