Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym wobec podejrzanego w toku postępowania karnego, polegającym na osadzeniu podejrzanego w areszcie śledczym. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić jeżeli zachodzi uzasadniona obawa że oskarżony będzie się ukrywał lub próbował uciec, zwłaszcza w wypadku w którym nie